Men

Recent Posts

Ano nga ba ang LGBT?

Ang LGBT ay tumutukoy sa “Lesbian” “Gay” “Bisexual” at “Transgender”. Sila ang mga indibidwal na may kakaibang attrakson sa mga kapareho nilang kasarian. Masasabing kakaiba dahil mula noon at hanggang ngayon dalawang kasarian lamang ang kinikilala sa ating lipunan, ang babae ay para sa lalake at ang lalake ay para …

Read More »

Famous Filipino Fashion Designers int The Philippines

Fashion designers work in a number of ways in designing clothing and accessories such as bracelets and necklaces. The world of fashion has been graced by great men, men with an impeccable sense of adventure and excellence, these men have lived opulent lifestyles and conquered financial empires but these men …

Read More »

The experiences of being part of Philippines LGBT Community

As we gather information that is regarding with our topic, we have one respondent who is willing to share his experiences or his journey as a part of LGBT Community and he is also gave us his permission to wrote his real name and information.        Our respondent, who named …

Read More »